Immaterielle rettigheder

Domæneklager

Bliver dit varemærke misbrugt i en andens domænenavn?

Vi hjælper dig med at beskytte eller få tvangsoverdraget dit domæne ved misbrug, og vi hjælper også, hvis en konkurrent beskylder dig for at misbruge deres domæne.

domæneklager
Domæneklager
Gratis vurdering
 • Rådgivning
 • Forklaring af processen
 • Udarbejdelse og indgivelse
 • Korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen
icon2
5.000
registreringer gennemført
Vi sikrer dig den nødvendige beskyttelse der giver mening i dit tilfælde ..

Et domæne er en unik adresse på internettet, der via en internetbrowser kan lede frem til eksempelvis en virksomheds hjemmeside. Hos os er domænet nemrettighedt.dk, og vi har derfor også de rettigheder, der følger med et domænenavn.

Hvis du har problemer med domæneklager, så hjælper vi hos NEMRETTIGHED dig med at beskytte eller få tvangsoverdraget dit domæne ved misbrug. Vi hjælper også gerne, hvis en konkurrent skulle beskylde dig for at misbruge deres domæne.

Advokat
Domæneklager inkluderer:
 • Gratis vurdering af din sag
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig
 • Forklaring af selve processen for en domæneklage
 • Udarbejdelse og indgivelse af domæneklage
 • Varetagelse af al korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen
Advokatfuldmægtig Simone Fisker
Ring og få en uforpligtende snak

Få hjælp til din domæneklage

Vi står altid klar til at hjælpe dig, uanset om du er afsender eller modtager af en domæneklage

Mit varemærke bliver misbrugt

Hvis nogen misbruger dit varemærke i dit domænenavn, så hjælper vi dig med at få fjernet eller overleveret det. Du får:

 • Gratis vurdering af din sag, inden den indledes
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig
 • Forklaring af selve processen for en domæneklage
 • Udarbejdelse og indgivelse af domæneklage
 • Varetagelse af korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen

Pris: Typisk 10.000-15.000 kr. Prisen beregnes efter tid.

Jeg er anklaget for at krænke et varemærke

Vi hjælper dig med din sag ud fra målet om, at du fortsætter med at have retten til domænet, så det hverken skal fjernes eller overleveres til anklageren. Du får:

 • Gratis vurdering af din sag, inden den indledes
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig
 • Forklaring af selve processen for en domæneklage
 • Udarbejdelse og indgivelse af domæneklage
 • Varetagelse af korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen

Pris: Typisk 10.000-15.000 kr. Prisen beregnes efter tid.

Få hjælp til din domænesag og en Bestil nu
Gratis vurdering

Hvordan foregår en domænesag?

Vi indleder altid en domænesag med en vurdering af dine rettigheder i relation til domænet. Din rådgiver vil altså tale med dig om, hvilken strategi der kan lægges for din domænesag og sandsynligheden for at vinde den. Herefter vælger du, om sagen skal indledes eller ej.

Hvis du ønsker at indlede en sag, fordi dit varemærke eller domæne bliver misbrugt, vil din rådgiver sørge for at udarbejde et klageskrift og indsende domæneklagen.

Ligeledes hvis du indleder en sag, fordi du anklages for at misbruge et varemærke eller domæne, vil din rådgiver forberede et svarskrift til klagen og indsende det til klagenævnet.

Din rådgiver hos NEMRETTIGHED varetager al korrespondance med de relevante parter, herunder klagenævnet. Du skal derfor bare afvente nævnets afgørelse. Når klagenævnet har fundet frem til en afgørelse, vil din rådgiver forklare dig afgørelsen nærmere, samt hvilken betydning den har for dig. Herefter afsluttes sagen.

Fordelene ved domænesager er, at de er billige og hurtige at føre i forhold til retssager, og der falder typisk en afgørelse i sagen efter 4-6 måneder. Dertil kan klagenævnet ikke afgøre spørgsmål om eksempelvis sagsomkostninger og erstatningsansvar. Procesrisikoen er derfor ikke ret stor.

Hvad er et domæne?

Et domæne er en unik webadresse på en hjemmeside, der tilhører en privatperson, forening, organisation eller virksomhed. Et domænenavn er derfor den adresse, som internetbrugere taster ind i deres webbrowser for at finde eksempelvis en virksomhed på nettet.

Et domænenavn er unikt, hvilket betyder, at en domæneregistrering giver dig eneretten over domænenavnet. Ingen kan således have det samme domæne som dig, uanset hvor i verden de er. Der er for eksempel ikke andre på verdensplan, der må benytte domænenavnet nemadvokat.dk.

Et dansk domænenavn ender på .dk, hvorimod det i eksempelvis Sverige ender på .se. Det betyder dog ikke, at du kun kan registrere et dansk domæne, hvis du er i Danmark. Du kan eksempelvis registrere dit domæne med et .eu, .org, .info, .biz og .com afhængig af dine behov.

Hvad er et falsk domæne?

Et domæne er falsk, hvis det knytter sig til en falsk hjemmeside, der typisk ønsker at snylte på et særligt brand, snyde forbrugere eller skade omdømmet for en virksomhed. Derfor er det vigtigt at stoppe falske domæner hurtigt for at minimere skadens omfang.

Det er heller ikke ualmindeligt, at virksomheders unikke varemærker, som f.eks. firmanavn og logo, bliver misbrugt under de falske domæner. Når et varemærke misbruges under falske domæner, skyldes det ofte, at misbrugeren ønsker at trække på brandets troværdighed for at stjæle personlige oplysninger fra brugerne, som eksempelvis kreditkortoplysninger. Sådan en misbruger kaldes typisk for internet troll. Krænkelse af et varemærke kan også skyldes et ønske om at skade en virksomhed.

Få hjælp til din domænesag og en Bestil nu
Gratis vurdering

Hvordan fjerner man et falsk domæne?

Et falsk domæne kan fjernes eller overtages ved først og fremmest at henvende sig direkte til den, der har registreret domænet for at bede vedkommende om at overdrage det. Alternativt kan man forsøge at købe sig til domænet.

Hvis vedkommende, der har domæneregistreringen, hverken overleverer eller sælger domænet, kan man derefter indgive en klage til Domæneklagenævnet. Klagenævnet afgør, om en domæneregistrering skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren.

Som din advokat fører vi din klagesag med henblik på at fjerne det falske domæne eller overlevere det til dig. Vi har specialister i IP-rettigheder tilknyttet med stor erfaring inden for domænesager, og vi tilbyder dig altid en gratis vurdering af din klagesag, inden vi indleder den.

Hvis dit varemærke – hvad enten det er dit firmanavn eller logo – bliver krænket eller misbrugt under et domæne, har du stadig mulighed for at få det fjernet eller overleveret til dig. Det skyldes, at den danske domænelov lægger vægt på, hvem der har den største interesse i domænet.

For den uerfarne er det ikke nemt at få fjernet eller overleveret et domæne. Det kræver, at man har den største interesse i domænet – og det skal bevises. Vi har stor erfaring med domæneklager og har vundet mange sager, hvor klager efterfølgende har overtaget et domæne.

Hvad hvis jeg har modtaget en domæneklage?

Hvis anklageren vinder domænesagen, risikerer du, at Klagenævnet for Domæneklager sletter, suspenderer eller overfører domæneregistreringen til anklager. Du risikerer dermed at miste retten til dit domæne, hvilket i sidste ende kan skade både din økonomi og din virksomhed.

Vi står derfor klar til at føre din domæneklagesag og give dig de bedste muligheder for at beholde retten til dit domæne. Hos os får du altid en gratis vurdering af muligheder for at vinde din sag, allerede inden vi eventuelt indleder den.

Gode råd til at beskytte egne domæner

Allerede når du stifter en virksomhed, er det afgørende, at du får registreret dit domænenavn. Er domænenavnet optaget, kan du undersøge, hvem der har registreret det. Der findes såkaldte domænehajer, der hamstrer domæneregistreringer, og du kan derfor indgive en domæneklage for at få retten til domænet.

Det er i strid med god skik at sidde på et domæne uden at bruge det eller udelukkende med et salg for øje. Der er derfor gode muligheder for at vinde en domænesag over en domænehaj og få udleveret domænenavnet.

Sidder du på varemærkerettighederne, og en konkurrent bruger dit varemærke i dit domæne, bør du også indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne. Det er i strid med god domæneskik at bruge andres varemærker i eget domæne.

Få hjælp til din domænesag og en Bestil nu
Gratis vurdering