Immaterielle rettigheder

Varemærkeregistrering

Med en varemærkeregistrering står din virksomhed stærkere end nogensinde før

Varemærkeregistrering beskytter dig og din virksomhed på markedet. Det kan være en omfattende og tidskrævende proces at stå med selv. Ved at overlade varemærkebeskyttelse til os, kan du sikre dig dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

varemærkeregistrering
Varemærke
Fra 3.000,-
Ekskl. moms og gebyrer
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af ansøgning
 • Indsendelse af ansøgning
 • Korrespondance med myndighed
icon2
5.000
registreringer gennemført
Vi sikrer dig den nødvendige beskyttelse, der giver mening i dit tilfælde...

Varemærkeregistrering beskytter dig og din virksomhed på markedet. Det kan være en omfattende og tidskrævende proces at stå med selv. Ved at overlade varemærkebeskyttelse til os, kan du sikre dig dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vi tager os af alle spørgsmål om immaterielle rettigheder og IPR. Hvis du har et slogan eller et logo, der kendetegner din virksomhed, så kan vi sikre dig de bedste vilkår for registrering af varemærker og varemærkebeskyttelse.

Vi undersøger de bedste muligheder for registrering af varemærke og rådgiver dig om, hvilken retning der er bedst for din varemærkebeskyttelse. Vi tager os af besværet ved varemærkeansøgninger og al korrespondance med den relevante myndighed i ansøgningsforløbet, så du kan fokusere på din forretning.

 
Varemærkeregistrering inkluderer:
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Varetagelse af al korrespondance med relevant styrelse
 • Udarbejdelse af varemærkeregistrering
 • Indsendelse af varemærkeregistrering
 • Udarbejdelse af personlig IPR-mappe
Advokatfuldmægtig Simone Fisker
Ring og få en uforpligtende snak

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er din virksomheds ansigt udadtil. Det er det, kunderne genkender din virksomhed på. Varemærket kan bruges til at sende et signal om dine produkters eller tjenesteydelsers kvalitet og prisklasse og er samtidig et helt unikt kendetegn, som forbrugeren kan bruge til at adskille din virksomhed fra dine konkurrenters. Netop derfor er det helt afgørende at beskytte sit varemærke for at sikre sit brand og styrke sin forretning.

Varemærkeregistrering i Danmark

Hvis du ejer en virksomhed i Danmark, er det altid en god idé at registrere dit varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Med en dansk varemærkeregistrering kan du beskytte dine rettigheder til bestemte ord, navne, logoer og slogans i hele Danmark. Varemærkeregistreringen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes hvert 10. år. Se videoen, og hør nærmere om fordelene ved at have et registreret varemærke i Danmark.

Med en dansk varemærkeregistrering er dine rettigheder til varemærket beskyttet i hele Danmark. Du kan blandt andet få eneret til at anvende et virksomhedsnavn, et logo, et slogan eller bestemte ord og vendinger. Det sikrer dig, at din virksomhed fortsat skiller sig ud, og det styrker samtidig din position på markedet.

Få en gratis undersøgelse af lignende mærker – allerede inden sagen indledes

Med et registreret varemærke får du eneret over varemærket, da din virksomhed ene og alene ejer rettighederne og tilhørende goodwill. Dermed kan du tjene penge på at sælge mærket eller give andre lov til at anvende det i markedsføringsøjemed mod betaling.

En varemærkeregistrering gør det også muligt for dig at få erstatning ved krænkelse af et varemærke, da selve registreringen er et bevis for dine varemærkerettigheder.

Herfra kan du tilmed forhindre konkurrenter at bruge et lignende mærke for at vildlede dine kunder.

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Varetagelse af al korrespondance med relevant styrelse
 • Udarbejdelse af varemærkeregistrering
 • Indsendelse af varemærkeregistrering
 • Udarbejdelse af personlig IPR-mappe

Pris3.000 kr. ekskl. moms og gebyr

Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker på markedet, der ligner dit til forveksling. Vores forundersøgelse indeholder en gratis vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i din ansøgningsproces. Derudfra kan du vurdere, om vi skal påbegynde din varemærkeregistrering.

Læs mere om Dansk varemærke her.

Varemærkeregistrering i EU

Med en varemærkeregistrering i EU beskytter du dine rettigheder for alle lande i den Europæiske Union, inklusive Danmark. Et EU-varemærke er derfor et solidt alternativ til en national varemærkeregistrering, der dækker det samme plus meget mere. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et EU-registreret varemærke.

En EU-registrering omfatter alle medlemslande i Den Europæiske Union og styres af EU-varemærkekontoret (EUIPO). Brugspligten opfylder du ved at bruge varemærket i blot et enkelt EU-land. Såfremt et nyt land bliver optaget i EU, gælder varemærkebeskyttelsen selvfølgelig også her.

Få en gratis forundersøgelse for lignende mærker

Fordelen ved en EU-registrering er, at du opnår beskyttelse i hele EU, inklusiv Danmark, gennem én varemærkeansøgning. Er du allerede varemærkeregistreret i Danmark, viderefører vi den til EU-registreringen.

Sælger du dit varemærke eller ændrer du adresse for din virksomhed, skal det kun noteres ét enkelt sted, selvom registreringen omfatter alle EU-lande. Yderligere er fordelen ved en EU-registrering, at du kun skal forny én varemærkeregistrering i stedet for flere.

Større geografisk område

Når du registrerer et varemærke, opnår du beskyttelse inden for et bestemt geografisk område, eksempelvis Danmark, EU, USA eller Kina. Så snart varemærket er registreret, vil et andet varemærke, der er identisk eller til forveksling ligner dit, som udgangspunkt ikke kunne opnå beskyttelse inden for samme geografiske område. Netop derfor er det altid en god idé at få registreret sit varemærke i udlandet, hvis man som erhvervsdrivende har forventninger om at udvide sin forretning internationalt før eller siden.

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse for eksisterende mærker med dobbeltidentitet
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning og rådgivning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af alle sagsdokumenter gennem Ownr.dk

Pris: 4.000 kr. ekskl. moms og gebyrer

Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende og lignende mærker. Denne forundersøgelse indeholder en risikovurdering af, om andre rettighedshavere kan give indsigelse i din ansøgningsproces. Derudfra kan du vurdere, om vi skal påbegynde din varemærkeregistrering.

Læs mere om EU varemærke her.

Norsk varemærkeregistrering

Mange danske virksomheder og erhvervsdrivende registrerer deres varemærke i Norge, da landet er tæt knyttet til EU’s indre marked. Det er et profitabelt marked at træde ind på, og derfor sørger mange for at beskytte deres virksomheds rettigheder i Norge. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke i Norge.

Med en varemærkeregistrering i Norge er dit varemærke beskyttet i hele landet. Dermed sikrer du dig rettighederne over varemærket, hvilket betyder, at andre lignende mærker, der kan forveksles med dit, som udgangspunkt ikke kan opnå en sådan beskyttelse. Dette er en stor fordel for dig og din virksomhed.

Din registrering i Norge gør blandt andet, at du står solidt og stærkt i erstatningssager mod kopister eller andre, som misbruger eller krænker dit varemærke.

Norge spiller en stor rolle

Skal du have foretaget en varemærkeregistrering i EU, skal du være opmærksom på, at Norge ikke er medlem af EU og derfor heller ikke er omfattet af reglerne for varemærkeregistrering. Sideløbende med en EU-registrering kan du med fordel søge om varemærkeregistrering i Norge, da intet land uden for EU er tættere forbundet med EU’s indre marked end Norge ifølge Udenrigsministeriet.

For mange virksomheder er Norge derfor et attraktivt marked at træde ind på. En varemærkeregistrering i Norge sikrer dig eneret til varemærket i landet. Således kan du opnå en konkurrencemæssig fordel og stå stærkt, såfremt kopister eller efterligninger skulle misbruge dit varemærke. Læs mere om krænkelse af varemærke her.

Få en gratis forundersøgelse af lignende mærker

Bemærk, at har du allerede en EU-registrering eller har planer om det, bør du overveje at få foretaget en tilsvarende registrering i Norge. EU-registrering af varemærker omfatter nemlig ikke Norge. Ifølge Udenrigsministeriet er der intet land uden for EU’s grænser, som er stærkere knyttet til EU’s indre marked end Norge.

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse af eksisterende og lignende mærker
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning og rådgivning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Oversættelse af vareklasser til bokmål
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med relevante myndigheder
 • Levering af al sagsdokumentation gennem Ownr.dk

Pris: 3.500 kr. ekskl. moms og gebyr

Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende og lignende mærker. Undersøgelsen indeholder en risikovurdering af potentielle indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om vi skal påbegynde din varemærkeregistrering.

Læs mere om norsk varemærke her.

Varemærkeregistrering i USA

Ønsker du at gøre forretning i USA, er det en rigtig god idé at foretage en varemærkeregistrering, så du er sikker på, at dit varemærke er beskyttet.

Der findes mange varemærker i USA, hvorfor du gør klogt i at beskytte dit varemærke, så du undgår, at andre nærtliggende produkter eller firmaprofiler kan kopiere dit varemærke. En varemærkeregistrering i USA sikrer dig eneret til varemærket i hele landet. Det betyder, at dit varemærke er beskyttet således, at det giver dig en konkurrencemæssig fordel, og at du vil stå stærkt, såfremt nogen misbruger eller krænker dit varemærke.

Såfremt du udelukkende ønsker at registrere dit varemærke i USA, skal USPTO benyttes. Dette er USA’s nationale myndighed, der administrerer varemærker i USA.

Varemærkeregistreringen inkluderer: 

 • Gratis og uforpligtende forundersøgelse
 • Rådgivning til ansøgning
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Professionel rådgivning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af komplet IPR-mappe

Pris: 9.995 kr. ekskl. moms og gebyrer

Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende og lignende mærker. Denne undersøgelse indeholder en risikovurdering af potentielle indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. På baggrund af dette kan du vurdere, om vi skal påbegynde din varemærkeregistrering.

Læs mere om varemærke i USA her.

Lad NEMRETTIGHED hjælpe dig

Hos NEMRETTIGHED er du sikret den rette juridiske rådgivning om absolutte hindringer, vejledning om vareklasser, udarbejdelse og indsendelse af ansøgning, løbende korrespondance med EUIPO og levering af IPR-mappe. Vi er med dig fra start til slut – fra ansøgning til registrering – så du opnår den bedste beskyttelse af dit varemærke.

Vores rådgivere har stor erfaring med varemærker, og vi er din garanti for, at varemærkeregistreringen foretages juridisk korrekt.

varemærkeregistrering
Registrer dit varemærke og beskyt din forretning Bestil nu
Fra 3.000,- Ekskl. moms og gebyrer

 


 

Generelt om varemærker

Et varemærke kan signalere et produkts eller en producents kvalitet, livsstil, oprindelse eller prisniveau. Med en varemærkeregistrering får varemærket den bedst mulige beskyttelse mod degenerering. Varemærkeretten optræder tit i forbindelse med personnavneretten, virksomhedsnavneretten og markedsføringslovens regler som ‘kendetegnsret’, da de i mange tilfælde anvendes sammen. Overordnet set er varemærkeretten en immateriel ret, som er beslægtet med ophavsret, patenter og designret, da de også er immaterielle rettigheder.

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige mærketyper, en forklaring på hvad du får ud af at registrere dit varemærke samt et par eksempler på, hvad der kan ske, hvis ikke du registrerer dit varemærke eller har styr på varemærkerettigheder.

 


 

Mærketyper

Varemærkebeskyttelse gælder som udgangspunkt navne, slogans og logoer, men du kan også beskytte andre mærketyper. Læs mere her.

En varemærkeregistrering kan bestå af mange forskellige former for unikke kendetegn. Det kan dog være svært at finde hoved og hale i varemærkeloven, hvorfor vi i denne artikel ønsker at give dig et overblik og oplyse dig om de forskellige varemærker, som du kan få registreret.

Ordmærker

Et ordmærke registreres ved hjælp af Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Det betyder, at et ordmærke udgøres af ord, bogstaver, tal eller standardtegn. Billeder eller aftryk af varemærker beskyttes således ikke heraf.

Ved at registrere et ordmærke opnår du eneret til at anvende ordmærket i erhvervsmæssige sammenhænge inden for den branche, du har søgt varemærkeregistrering i. Et ordmærke kan dog ikke udgøres af et almindeligt ord, da mærket skal have et særpræg, førend det kan registreres. Eksempler på ordmærker kan være selskabsnavne, produktnavn eller domænenavne som Carlsberg®, Kleenex® og Lego®. Fælles for dem alle er, at de udelukkende er skriftlige.

Figurmærker

Et figurmærke registreres ved Patent- og Varemærkestyrelsen som en billedfil eller et aftryk af varemærket. Et figurmærke er typisk et logo, som har et figurativt element og eventuelle ordelementer. Figurmærker kan også være ord i særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker.

Et eksempel på figurmærker er simple og let genkendelige logoer som f.eks. Nike®, Adidas® og Puma® gør brug af. Brugen af disse simple figurmærker gør det nemt for forbrugerne at genkende og huske mærket.

Vareudstyrsmærker

Et vareudstyrsmærke består af en form, udstyr eller emballage. Det vil sige, at forbrugere typisk genkender en vare på baggrund af ovenstående udstyr. Et udstyrsmærke skal dog have et tilstrækkeligt særpræg for, at en registrering kan lade sig gøre. Eksempler på vareudstyrsmærker flasken fra Coca-Cola® og bjergtoppene fra chokoladen Toblerone®. Brugen af udstyrsmærker anvendes til at adskille et produkt fra dets konkurrenter.

Det kan være vanskeligt at få et registreret vareudstyrsmærke som følge af varemærkelovgivningens regler. Derfor kan vi gøre brug af designbeskyttelse som et alternativ eller supplement. Kontakt din varemærkerådgiver hos os for at høre mere.

Lydmærker

Et lydmærke består af en særlig lyd, der kendetegner en virksomhed. Det kan eksempelvis være en kendingsmelodi eller en signaturlyd. Lyden skal gengives på en tilstrækkelig entydig måde, førend den kan registreres som et varemærke.
Der kan eksempelvis anvendes en lydfil til at gengive lydmærket som følge af den nye varemærkelov fra 1. januar 2019. Dermed kan lyden gengives på en entydig måde, således lydmærket kan opnå varemærkebeskyttelse.

Eksempler på lydmærker kan være de velkendte klokker fra Hjem-Is® eller introduktionslyden fra Dolby Laboratories®, som vi ofte hører i biografen. Brugen af lydmærker adskiller virksomhederne fra konkurrenterne, så kunderne kan genkende produktet eller virksomheden.

Garantimærker

Et garantimærke kendetegnes ved, at det udelukkende tilhører en juridisk person (læs forklaring nedenfor), som fører kontrol med eller fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som mærket vedrører.

En juridisk person kan i denne sammenhæng være aktie- og anpartsselskaber, foreninger, offentlige myndigheder og fonde. Eksempler på garantimærker kan være en forening, som har fastsat bestemte regler for brugen af foreningens mærke, som f.eks. Lurmærket® eller Danmarks Biavlerforening®.

Positionsmærke

Et positionsmærke kendetegnes ved, at mærket er anbragt eller fastgjort på et produkt på en særlig måde. Et positionsmærke er betinget af, at mærkets størrelse og proportioner i forhold til produktet er konstant.

Derudover er det en forudsætning for registreringen af mærket, at det kan gengives, så en nøjagtig beskrivelse af positionen kan forklares. Det skyldes, at der søges at opnå beskyttelse af varemærkets position.

Eksempler på positionsmærker er et rødt bånd langs kanten af en skoåbning eller en dekorativ syning på en bukselomme. Fælles for disse eksempler er, at de skal have særpræg, som er genkendeligt for kunder, hvis de skal kunne opnå varemærkebeskyttelse.

Varemærke med én farve

Et varemærke med én farve er kendetegnet ved, at varemærket udelukkende udgøres af netop én bestemt farve – uden konturer. Sådanne varemærker skal kunne gengives ved varemærkeregistreringen. Såfremt gengivelsen af varemærket indeholder andet end farven, er der ikke længere tale om et farvemærke, men derimod et figurmærke (læs mere om figurmærker længere oppe på siden). Dermed indeholder et farvemærke ikke ord eller billeder.

Et eksempel på et farvemærke med én farve er Mærsk, som har opnået varemærkebeskyttelse på den velkendte lyseblå farve, der kendetegner deres skibe rundt over hele verden. Mærsk har eneret til netop denne farvekode, fordi mennesker verden over associerer den velkendte, lyseblå farve med Mærsk.

Bevægelsesmærke

Et bevægelsesmærke karakteriseres ved, at det er et animeret varemærke, som består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer. Bevægelserne skal gengives ved varemærkeregistreringen. Ved en varemærkeregistrering skal gengivelsen understøttes af en detaljeret beskrivelse af varemærket, hvori du kan redegøre for animationens bevægelser. Sådan kan animationen opnå varemærkebeskyttelse.

Et eksempel på et bevægelsesmærke er animationen fra Sony Mobile Communications AB®. Her har Sony en orange kugle, der bevæger sig på en særlig måde, og denne animation har opnået varemærkebeskyttelse.

Multimediemærke

Et multimediemærke karakteriseres ved, at lyd og billeder kombineres til et samlet udtryk. Multimediemærket skal kunne gengives eksempelvis ved hjælp af en videofil. Dermed sikres det, at den rette kombination af lyd og billeder opnår varemærkebeskyttelse.

Multimediemærker er en ny form for varemærke, der er blevet introduceret i forlængelse af den nye varemærkelov, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Dermed er varemærkeloven blevet moderniseret, hvorfor der nu tages højde for brugen af multimedier. Et eksempel på et multimediemærke er det østrigske selskab Fahnen-Gärtner®, der har fået en varemærkeregistrering på en kombination af lyd og billeder.

Hologrammærke

Et hologrammærke karakteriseres ved, at det bliver udgjort af en række elementer med holografiske karakteristika. I forlængelse heraf er holografi en tredimensionel afbildning af genstande. Hologrammærker er et relativt ny varemærkeområde, som blev indført i 2017.

 


 

Case: Café Obelix

Det er netop kommet frem, at den københavnske Café Obelix har misbrugt et varemærke. Derfor må caféen ikke længere benytte deres nuværende navn, hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Dertil er caféen blevet pålagt at betale en godtgørelse på 600.000 kr. plus renter og 101.700 kr. i sagsomkostninger.

Det bemærkelsesværdige er, at Café Obelix har eksisteret i 25 år – men først i 2016 blev de hevet i retten af det franske Asterix-forlag. Denne historie fungerer næsten som en skrækkampagne for virksomhedsejere, da den netop illustrerer, hvor vigtigt det er at have styr på sine rettigheder.

Juridisk set har Café Obelix misbrugt et registreret varemærke, som nu har forårsaget store konsekvenser for den danske café. Udover at skulle betale mere end 700.000 kr. i godtgørelse og sagsomkostninger, er caféen i værste tilfælde nødsaget til at starte forfra mht. markedsføring og kundeopbygning.

Hvad kan du lære af denne episode?

1) Søg advokathjælp og få ALT på skrift
Da ejeren overtog caféen, fik han at vide, at der ikke var nogle problemer med hensyn til caféens navn og rettighedshavere. Denne information var ikke sandfærdig, samtidig med at en eventuel licens skal overdrages til en ny ejer. Ejeren kunne have undgået problemer, hvis han havde søgt advokathjælp, da han overtog caféen.

2) Undersøg om dit kendetegn er optaget
Inden du eksempelvis benytter et nyt navn eller logo, bør du altid undersøge, om der er nogen, der har registreret det som varemærke, inden du navngiver selv. Når man har et registreret varemærke, har man eneret til at bruge det. Netop derfor måtte Café Obelix ikke bruge Asterix-forlagets varemærke, da ejeren ikke have fået tilladelse til det.

3) Registrer dit varemærke i dag
Ved at få en varemærkeregistrering kan du sikre dit brand, forhindre efterligninger og kopier samt give investorer en større sikkerhed at falde tilbage på. Hvis du ikke registrerer dit varemærke, risikerer du at blive nødsaget til at trække dit produkt tilbage eller omdøbe det, hvis der er en, der beviser, at du krænker eller misbruger deres rettigheder.

Kernen af det hele
I sidste ende kunne Café Obelix have undgået at betale et svimlende beløb til det franske forlag, hvis blot ejeren havde søgt advokathjælp og tjekket op på rettighederne. Det er nemlig ulovligt at misbruge et varemærke ved eksempelvis at efterligne og kopiere et varemærke. Selvom man uvidende har misbrugt et registreret varemærke i mange år, er det stadig ulovligt. Derfor er det netop utrolig vigtigt at have styr på sine varemærkerettigheder.


 

Hvad får jeg ud af en varemærkeregistrering?

Når du registrerer dit varemærke, får du:

 • Registreret eneret til varemærket
 • Mulighed for at tjene penge på dit varemærke
 • Præventiv effekt mod konkurrenters misbrug af dit mærke
 • Stærk dokumentation for din rettighed, hvilket stiller dig bedre i eksempelvis erstatningssager
 • Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Derfor kan du med fordel stifte varemærkeretten ved registrering af mærket med det samme, hvorefter brugen af dit varemærke kan ske op til fem år efter registreringen.
 • Er du i tvivl om, hvilken rettighedstype du skal anvende? Patent- og Varemærkestyrelsen har udarbejdet en test, som hjælper dig på rette spor. Den finder du her.

NEMRETTIGHED har stor erfaring med registrering af varemærker, hvorfor du kan søge hjælp hos vores juridiske rådgivere.

Guld værd ved fremtidigt salg

Hvis du en dag ønsker at sælge virksomheden, kan du forvente, at potentielle købere undersøger, hvorvidt dit varemærke er beskyttet. De ønsker nemlig ikke blot at købe din virksomhed – men også den goodwill, der ligger i dit brand. Derfor er det altid en god idé at have din varemærkebeskyttelse på plads, så du kan sælge med god samvittighed.

Goodwill er et udtryk for merværdi – det er din virksomheds omdømme og faste kundekreds. Hvis din virksomhed har opbygget en høj goodwill, så er din virksomhed guld værd. En varemærkeregistrering beskytter mod, at andre virksomheder snylter på den værdifulde goodwill, som du har opbygget gennem årene. En varemærkeregistrering dokumenterer, at rettighederne til de unikke kendetegn retmæssigt tilhører din virksomhed.

varemærkeregistrering
Registrer dit varemærke og beskyt din forretning Bestil nu
Fra 3.000,- Ekskl. moms og gebyrer

Beskyt dine rettigheder i dag – se, hvor nemt det kan gøres

Din rettighed er guld værd – beskyt dem nu. Se her, hvordan og lad NEMRETTIGHED hjælpe dig med din varemærkeregistrering i dag.

 • Vi foretager en gratis forundersøgelse
 • Rådgiver om absolutte hindringer
 • Vejleder og rådgiver om vareklasser
 • Udarbejder og indsender ansøgning
 • Varetager løbende korrespondance med de relevante myndigheder
 • Leverer IPR-mappe til dig

Vi hjælper dig, uanset om du skal have registreret dit varemærke i Danmark, EU, Norge, USA, Kina eller resten af verden.

varemærkeregistrering
Registrer dit varemærke og beskyt din forretning Bestil nu
Fra 3.000,- Ekskl. moms og gebyrer