Domænenavne og domæneklagenævnet

Årligt er domænenavne grundlag for et væld af stridigheder. En typisk klage til Domæneklagenævnet er når et domænenavn registreret af en part, men som en anden part ønsker at benytte. Selvom man har registreret et domænenavn først, er man ikke sikret rettigheden til at benytte dette domæne, som fælge af Domænelovens § 12. Registranter mp ikke registrere domæner i strid med god domæneskik. Det er op til domstolene, altså Klagenævnet for Domænenavne, at foretage en konkret fortolkning af den enkelte domænesag.
 

Hvem er domæneklagenævnet?

Domæneklagenævnet er en organisation, der hjælper med at løse tvister om registreringen eller anvendelsen af ​​domænenavne. Nævnet blev oprettet i henhold til ”Lov om retligt beskyttede navne på internettet” for at sikre, at domænenavne bruges på en retfærdig og lovlig måde. Nævnet kontrollerer, at registreringer overholder danske retslige krav, og at navnetekster ikke er misvisende eller uretmæssige. Nævnet håndhæver også afgørelser om misbrug af domænenavne og kan træffe beslutninger om, hvem der har retten til at bruge det specifikke navn.

Klagenævnet for domænenavne er, hvad man kalder et uafhængigt klagenævn, som kan behandle sager ingen for følgende:

  • Tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske .dk-domæne.
  • Klager, der dækker over beslutninger truffet af DIFO/DK Hostmaster om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår

Klagenævnet kan herved tage stilling til, om en registrering af et domænenavn skal en af følgende:

  • opretholdes
  • slettes
  • suspenderes
  • overføres

til klageren eller en af klagerens udpeget fysisk eller juridisk person.

Klag over retten til et domænenavn

Mener du at have retten til et domænenavn, som en anden har registreret, kan du herved klage ved Klagenævnet for Domænenavne. Det kan eksempelvis være, hvis en person mener at skulle have særlige rettigheder til et .dk-domænenavn end registranten, grundet et varemærke eller navnerettigheder. Du kan læse mere om, hvordan du undgår krænkelse af dit varemærke her.

Klagenævnet for Domænenavne fungerer som et hurtigere alternativ til domstolene, i denne type af konfliktsager. De kan træffe afgørelser om at suspendere, slette eller overdrage det .dk-domænenavn, som der klages over.

Domstolene

Som nævnt kan Klagenævnet fungere som et alternativ til domstolene. Du kan naturligvis også indbringe en konflikt om brugsretten til et .dk-domænenavn hos de almindelige domstole.

Domæneklage og domænelov

I Danmark har vi en domænelov, som lægger op til, at den interessent med den største interesse i et domæne skal have dette domæne. Det betyder derfor, at du kan klage dig til et domæne også selvom, det ikke er dig, der har registreret dette først. Dog skal du vurderes til at have den største interesse i domænet.

Dette er ikke ensbetydende med, at overtagelse af et domæne ved hjælp af en domæneklagesag hos Domæneklagenævnet er ligetil. Det kræver netop, at man som klager rent faktisk har større interesse end indklagede og tilmed kan bevise dette. Det er derfor ikke muligt blot at tiltuske sig et tiltrækkende domæne ved blot indsendelse af en klage til Domæneklagenævnet.

Domænenavnet er unikt, så hvis du har en god idé du gerne vil tilknytte dit domænenavn til, så sørg for at registrer det. Læs mere om hvorfor et domænenavn er vigtigt.

Gebyr forbundet med Domæneklagenævnet

At anvende Domæneklagenævnet og indgive en klage koster et gebyr. Selve gebyret afhænger af, hvor mange domænenavne man ønsker at klage over. Der er et grundgebyr på 500 kr. Det samlede gebyr skal betales ved indgivelsen af klagen.

Lad NEMRETTIGHED hjælpe dig, hvis dit domæne bliver krænket. Vores professionelle advokater sidder klar, med stærk ekspertise, der sikre dig en tryg og sikker behandling af din sag.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Start din sag

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

En bedre løsning: Bed om domænet

Forinden du hiver en anden part ind i en domæneklagesag, og påbegynder en større proces, vil det altid være en bedre løsning først at bede om enten gratis eller mod en mindre sum, at få overdraget et domæne. En domæneklages behandlingstid er på ca. syv måneder, og man skal ligeledes udfylde en hel domæneklageformular, hvilket også er tidskrævende.

Det er også værd at huske på, at du kan skrive dig på ventelisten til domænet, hvilket koster årligt gebyr på 75 kr.

Det er altid gratis at spørge, hvorfor dette vil være en optimalt løsning for alle parter til en start.

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Lider din virksomhed under en domænekrænkelse? Hvad kan man gøre for ens domænenavne, og hvad er domæneklagenævnet? Læs…