Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

En royaltyaftale kan anvendes, såfremt man har et patent, en varemærkeregistrering, en ophavsret eller lignende rettigheder, som man ønsker at gøre mulig for andre at benytte. En royaltyaftale kan også kaldes en licensaftale. De to begreber er synonymer for at give andre retten til at benytte ens sikrede ret af ens immaterielle aktiver. En royaltyaftale har altså ikke noget med de ‘royale’ at gøre.

En royaltyaftale er derfor en aftale, der anvendes til at bestemme, hvor mange penge licenshaveren skal modtage for anvendelsen af ​​deres varemærke eller anden intellektuel ejendom. Aftalen angiver også reglerne og vilkårene for anvendelsen af ​​varemærket eller den intellektuelle ejendom.

En royaltyaftale kan også i høj grad hjælpe med at beskytte licenshaverens intellektuelle ejendom og give licensgiveren kontrol over, hvordan den intellektuelle ejendom bruges.

Hvorfor er royaltyaftaler en fordel?

Royaltyaftaler er normalt for et meget snævert eller afgrænset område af en ophavsret, patent eller lignende. Det anbefales ikke at give ubegrænset ret til ens rettigheder. Derimod laver man en klar og skriftlig afgrænsning, som er den sikre vej til en succesfuld royaltyaftale to parter imellem. Skriftligheden er ikke for at hænge nogen ud, men derimod skal dette sikre, at ingen misforståelser finder vej ind i samarbejdet. En af de klart største fælder ved oprettelsen af en licensaftale, er en uklar formulering. Derfor anbefales det ved vigtige anliggender at konsultere en professionel, vedrørende ens royaltyaftaler. Dette er med henblik på at få denne gennemtjekket og vansikret. Alliér dig derfor med en advokat, som har erfaring inden for området.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Book online now

ekskl. moms og gebyrer

Midlertidigt kan det være fordelagtigt at lade andre anvende ens licenser under særlige aftaler. Ofte ser man royaltyaftaler i formen af, at en anden part får tildelt adgang til at videreudvikle på et patent. Det kan også være til at udnytte en brugsmodel til deres produkt mod aflevering af en vis procentdel af overskuddet til patentindehaveren. Herved tjener begge parter penge på aftalen, alt efter succesgraden. En anden model, som også ses ofte, er et fast årligt beløb for opretholdelse af en eller uopsigelig licensaftale, hvortil betalingen ikke afhænger af et eventuelt overskud.

Formen for royaltyaftalen og, hvad denne skal bestå af kan variere. Man skal blot sørge for at skrive en udførlig royaltyaftale, så alle parter ved, hvad der gør sig gældende. Des mere udførlig en royaltyaftale, des mindre risiko vil der være for konflikter senere hen. Skabelsen af komplekse licensaftaler kan udføres med forud skrevne standardformularer, men bør oprettes fra bunden til vigtige licensaftaler. En royalty-/licensaftale kan være både national, international, være en ret til enebenyttelse, medbenyttelse og meget mere. Groft sagt, mulighederne er store.

Fastlæggelse af grundlag for royaltybetalinger

Grundlaget for royaltybetalinger skal underbygges og dokumenteres. Er omsætningen royaltygrundlag, kan denne dokumentation derved være i form af budgetter, salgsprognoser, projektering af eksisterende salg mv.

Selve fastlæggelsen af royaltysatsen skal være på armlængdevilkår. Armslængdevilkår betyder. at der skal anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, såfremt transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Royaltysatsen kan derved findes med en reference til allerede eksisterende royaltyaftaler for samme immaterielle aktiv eller i forhold til sammenlignelige royaltyaftaler fundet i royalty- og kontraktdatabaser.

Selve værdien af et immaterielt aktiver afhænger af den indtjening som aktiver forventes at generere.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Book online now

ekskl. moms og gebyrer

Related post