Udklip

Sådan undgår du krænkelse af dit varemærke

Et varemærke er et af de mest almindelige former for intellektuel ejendom, der er anvendt. Det er netop det mærke, der kan anvendes til at identificere og skele respektive virksomheders produkter og tjenester fra hinanden. Et varmemærke dækker ikke udelukkende over et logo, men kan også være tekster, slogans, former, farver, stil og andre elementer. Derfor er en registrering af ens varemærke en fordel for din virksomhed. På denne måde kan du opnå beskyttelse mod krænkning af dit varemærke.

Hvad er definitionen af et varemærke?

Et varemærke består typisk af et logo, et navn, et ord, et symbol eller en kombination af disse, som knytter et bestemt produkt til dens producent. Et varemærke gør det lettere at identificere, hvem der har produceret et bestemt produkt og adskiller det fra konkurrerende produkter. Et varemærke beskytter desuden producenten mod krænkelse, hvilket betyder, at andre ikke må bruge det samme mærke til deres produkter.

For at man skal kunne registrere et varemærke, skal dette være unikt, værdifuldt og have kommerciel relevans. Når disse kriterier er opfyldt, har man et varemærke, som kan registreres lovligt af Patent- og Varemærkestyrelsen. Desuden skal det være i brug for, at man skal kunne beskytte det, hvilket betyder, at der skal være et reelt marked for dit produkt. Når du har fået din varemærkeregistrering, har du retten til at bringe søgsmål mod andre, som krænker dit varemærke.

Hvilke tiltag kan en virksomhed tage for at forhindre krænkelse af deres varemærke?

En virksomhed bør træffe nogle initiativer for at beskytte deres varemærke. Først og fremmest skal de registrere deres varemærke hos det lokale patent- og varemærkestyrelse for at få juridisk beskyttelse. Når det er gjort, skal virksomhederne overvåge markedet for at sikre, at ingen misbruger deres varemærke. På denne måde sikre du dine immaterielle rettigheder

Derudover bør virksomhederne oprette politikker for kopiering af deres varemærke og navn. De bør tage overvejede skridt for at sikre, at deres varemærke ikke misbruges, såsom ændringer af navnet, udformningen eller farven. Det er også vigtigt at have detaljerede varemærkepolitikker, der forklarer, hvad man skal gøre, hvis andre virksomheder misbruger deres varemærke. Slutteligt anbefales det at få professionel rådgivning, når man skal træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at undgå krænkelser af varemærket. Her kan NEMRETTIGHED være din virksomheds bedste ven. Vores varemærkeadvokater er eksperter på området for immaterielle rettigheder, vi varetager processen for at sikre dine immaterielle rettigheder på bedst mulig vis. På denne måde kan du holde fokus på din forretning.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Start din sag

ekskl. moms og gebyrer

Hvordan kan en virksomhed udvikle en effektiv strategi til at beskytte sine varemærker?

En virksomhed kan udvikle en effektiv strategi til at beskytte sine varemærker ved at søge varemærkeregistrering, som giver dem rettigheder til at bruge varemærket på produkter eller tjenester som de har registreret, samt at andre ikke må bruge det uden deres tilladelse. Dette kan også omfatte ændringer af varemærket, så det ikke minder om eksisterende varemærker.

En virksomhed bør også overvåge andre virksomheders brug af deres varemærker, så de straks kan tage affære, hvis de finder uautoriseret brug. Det er vigtigt at tage retslige skridt mod krænkelse af varemærker, da dette er den eneste måde at få andre til at overholde dine rettigheder.

Endelig bør en virksomhed overveje at investere i varemærkeforsikring for at beskytte deres varemærker. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden kan rejse retssager, hvis nogen krænker deres varemærker, og hjælpe med at betale for nogle af omkostningerne.

Patentsager er ofte komplicerede og kræver derfor både juridisk og teknisk viden, hvorfor en advokat i næsten alle tilfælde vil være fordelagtigt for dig som virksomhedsrejer. 

Hvad er de forskellige typer af varemærkekrænkende adfærd?

Varemærkekrænkende adfærd kan falde ind i flere forskellige kategorier, herunder:

1. Uautoriseret brug: Dette er når en virksomhed mere eller mindre ubevist bruger et andet firmas varemærke, produkt eller logo. Dette er en typisk krænkelse af varemærkerettigheder.

2. Konkurrerende adfærd: En anden virksomhed kan forsøge at kopiere et eksisterende mærke eller logo for at drage fordel af det. Dette er også en type krænkelse af varemærkerettigheder.

3. Misbrug: Misbrug af et varemærke kan omfatte visse handlinger, der går ud over det sædvanlige brug af et varemærke, f.eks. falsk reklame eller salg af piratkopierede produkter. Dette er også ulovligt og strafbart.

4. Tyveri: Når et varemærke eller logo stjæles helt.

Hvad er ikke krænkelse af varemærke?

Et varemærke krænkes, hvis du producerer og sælger produkter, der er tilnærmelsesvis identiske med en konkurrents produkter, og tilmed kalder det det samme. Omvendt er det tilladt at sælge et produkt med et varemærke, som ligner et andet, der allerede er tager i brug, så længe at selve produktet er anderledes. Det kræver, at der ikke kan opstå nogen form for tvivl om, at der er tale om to vidt forskellige virksomheder uden relation til hinanden.

Har du derfor et tøjbrand, der hedder Earth, så må et andet tøjbrand ikke anvende samme navn. Omvendt ville en maskinproducent godt kunne kalde sine maskiner for Earth, da der her ikke vil være nogen form for tvivl om, at disse to ingen relation har til hinanden.

Hvordan kan en krænkelse af et varemærke fører til retsforfølgelse?

Krænkelse af et varemærke kan føre til retsforfølgelse, hvis varemærkeindehaveren skønner, at det pågældende varemærke bliver brugt uden tilladelse, uretmæssigt, forvirrende eller misvisende.

Ifølge loven er varemærkeindehaveren kun berettiget til at bruge varemærket og har ret til at rette en retssag mod enhver, der uretmæssigt bruger varemærket. Sådanne retssager kan føre til bøder og betalinger af skadeerstatninger til varemærkeindehaveren.

Hvis en krænkelse af et varemærke ikke løser sig gennem forhandlinger, kan varemærkeindehaveren søge retshjælp. Det vil medføre, at der rejses en retssag mod den formodede krænker for at forhindre yderligere krænkelser. Dommeren træffer beslutningen i henhold til varemærkeloven, hvortil straffen kan omfatte bøder og skadeerstatninger til varemærkeindehaveren.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Start din sag

ekskl. moms og gebyrer

Hvor længe gælder et varemærke?

Når dit varemærke er registreret, vil beskyttelsen automatisk være gældende i 10 år. Dog kan du forny beskyttelsen i yderligere 10 år, såfremt du ønsker dette. Du kan derfor forny din varemærkebeskyttelse i 10 år ad gangen. Såfremt du ikke fornyer din varemærkebeskyttelse efter 10 år, vil registreringen automatisk ophøre og beskyttelsen vil bortfalde.

I forbindelse med fornyelsen af dit varemærke, skal man betale et fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Få hjælp til din varemærkeregistrering

Har du besluttet dig for at registrere dit varemærke, så lad NEMRETTIGHED hjælpe dig med registreringen. Vores professionelle rådgivere og advokater har mange års erfaring med varemærkeregistrering.

Vi tilbyder en gratis forundersøgelse af netop din sag, hvor vi vurderer, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Start din sag

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Bliver dit varemærke krænket? Eller vil du gerne undgå krænkelse af dit varemærke? Så læs med her, hvor vi guider dig.