designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse er betegnelsen for en registrering, der beskytter et specifikt produkts udseende eller udformning. Hvis du ønsker at værne om dit produkts særlige kendetegn, er det en god idé at registrere det med en designbeskyttelse. Designbeskyttelsen dækker over alt fra form, farver, linjer, struktur og konturer. I denne artikel kan du læse alt, der er værd at vide om designbeskyttelse.

 

Hvad er designbeskyttelse?

Designbeskyttelsen sikrer, at andre ikke uden videre kan kopiere dit produkt, uden det har konsekvenser. Med designbeskyttelsen beskytter du således den visuelle udformning på dit produkt, så det udelukkende er dig, der må bruge det.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før du kan anmode om designbeskyttelse. Det er eksempelvis nødvendigt, at der er tale om et nyt design, som ikke tidligere har været offentliggjort. Du kan ikke ansøge om designbeskyttelse af et design, der har eksisteret i mere end ét år.

Samtidig har du mulighed for udelukkende at designbeskytte en del af produktet. Det kan være praktisk, hvis det kun er en del af produktet, der har en ny og unik udformning. Her kan du søge om designbeskyttelse af den nye del, hvorfor det ikke nødvendigvis er hele produktet, der skal have et design, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Registrér dit design
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvilke krav er der til designbeskyttelse?

Som nævnt, er det ikke muligt anmode om designbeskyttelse af et produkt, der har været offentliggjort før. Herudover er der en række andre kriterier, som skal være opfyldt, før du kan få godkendt din anmodning om designbeskyttelse.

Kravene til designbeskyttelse er følgende:

  • Designet skal være nyt, hvorfor der ikke tidligere må være offentliggjort et design, der minder om dit.
  • Designet skal være unikt, så det klart adskiller sig fra de øvrige produkter, der er på markedet.

Du har mulighed for at søge designbeskyttelse for alle former for designs. Det gælder, uanset om der er tale om layouts, udformning, konstruktioner, mønstre eller lignende, der adskiller sig markant fra andre designs på markedet.

Hvis du vil stå stærkt i en eventuel sag omkring krænkelse af din ophavsret, er det fornuftigt at søge om designbeskyttelse af dit produkt. Det har samtidig en præventiv effekt, da du signalerer, at du er villig til at tage sagen i retten, hvis dit design bliver krænket.

 

Hvad er fordelen ved designbeskyttelse?

Der er mange fordele ved at designbeskytte dit produkt. Det er oftest en fornuftig løsning, hvis du har et unikt produkt, som du ønsker at sikre mod plagiering fra dine konkurrenter. Herunder finder du et udsnit af de primære fordele ved designbeskyttelse.

Designbeskyttelse har blandt andet følgende fordele:

  • Dit design er beskyttet: Den primære fordel ved designregistrering er, at dit design er beskyttet, så eventuelle konkurrenter ikke uden konsekvenser kan stjæle, kopiere eller plagiere dit design.
  • Du kan tiltrække investorer: Med en designbeskyttelse får du nemmere ved at tiltrække investorer. Den sikrer nemlig, at det udelukkende er dig eller din virksomhed, der må anvende designbeskyttelsen.
  • Du kan sælge rettighederne: Når dit produkt er designbeskyttet, kan du sælge eller licensere rettighederne til dit produkt. Du behøver derfor ikke nødvendigvis at producere det selv for at tjene penge på det.
  • Du krænker ikke eksisterende rettigheder: Før dit design bliver registreret, foretages der først en forundersøgelse, så du er sikker på, at dit design ikke krænker eksisterende designs på markedet.

 

Hvad er konsekvensen, hvis mit design bliver krænket?

Opdager du, at der er produkter, der krænker din designbeskyttelse, har det konsekvenser for den person eller virksomhed, der har udviklet produktet. Du kan forlange, at produktet bliver trukket tilbage fra markedet, samtidig med at du kan søge erstatning.

Erstatningen svarer til det tab, du har lidt på baggrund af krænkelsen. Hvis du kan bevise, at konkurrenten eksempelvis har solgt sit produkt billigere og på den måde mindsket din indtjening, kan du søge erstatning på baggrund af tabet.

Vurderingen af det enkelte erstatningskrav vil i høj grad bero på et skøn samt karakteren af den enkelte krænkelse. Her lægges der blandt andet vægt på, om konkurrenten har handlet i god tro, fordi vedkommende har været uvidende, eller om der er tale om et decideret plagiat.

Tager du sagen til en domstol, er det vigtigt, at du begynder at indsamle beviser, så snart du opdager krænkelsen. Det er i høj grad bevisbyrden, der er afgørende for sagens udfald. Når dit produkt er designbeskyttet, står du dog stærkt i en eventuelt retssag.

 

Designregistreringen kan slettes i tilfælde af plagiering

Hvis en konkurrerende virksomhed har registreret et design, der til forveksling minder om dit – eller på anden måde krænker din designbeskyttelse – kan du kræve, at det bliver trukket tilbage fra markedet, samtidig med at designregistreringen bliver slettet.

Det kræver, at du får medhold i din sag af Patent- og Varemærkestyrelsen. Du har også mulighed for at få sagen afgjort ved en domstol. Dog skal du i dette tilfælde regne med, at sagen vil tage længere tid, ligesom der kan være større omkostninger forbundet hermed.

Du kan ligeledes tage sagen til fogedretten, som kan udstede et forbud, der forbyder konkurrenten at producere og sælge det produkt, der krænker din designbeskyttelse. I dette tilfælde vil der blive indledt en retssag, hvor krænkeren skal betale dig erstatning, hvis han eller hun kendes skyldig.

 

Designbeskyttelsen gælder i hele EU

Såfremt din anmodning om designbeskyttelse bliver godkendt, gælder den indenfor hele EU. Det betyder, at dit design ikke må kopieres eller krænkes indenfor EU’s grænser, ligesom der ikke må importeres varer fra udlandet, som krænker designbeskyttelsen.

Som udgangspunkt har konkurrenterne gode muligheder for at kopiere dit design, hvis det ikke har designbeskyttelse. Dette gælder, også selvom du har ophavsretten til designet. Det er derfor en god idé at designbeskytte det, hvis du vil sikre, at det udelukkende er dig, der bruger dit design.

Hvis dit design alligevel bliver krænket, står du langt stærkere i en eventuel sag. Reglerne for designbeskyttelse kan være komplicerede at gennemskue, hvorfor det er en god idé at søge professionel rådgivning i forbindelse med en designbeskyttelse.

 

Hvorfor anmode om designbeskyttelse?

Det er ikke nødvendigvis de produkter, som på bedste vis opfylder et specifikt behov, der sælger bedst. Hvis to produkter, der er identiske rent funktionsmæssigt, har forskellige designs, er forbrugeren ofte tilbøjelig til at vælge det, der har det bedste design.

Designet har derfor en stor forretningsmæssig betydning. Ikke alene fordi det produkt, der har det bedste design, sælger bedst, men også fordi det kan resultere i, at forbrugeren er villig til at betale en højere pris grundet den visuelle udformning.

Samtidig har designet en afgørende betydning i forhold til branding og markedsføring af et produkt. Det er typisk designet, der adskiller produktet fra konkurrenternes. Det er derfor vigtigt, at det ikke er muligt at kopiere dette uden konsekvenser.

 

Er designbeskyttelse nok for mit produkt?

Selvom designbeskyttelsen dækker bredt og sikrer dig mod plagiering, er det ikke altid tilstrækkeligt. Hvis produktet eksempelvis indeholder tekniske elementer, er det derfor en god idé samtidig at tegne en patent på det.

Der findes produkter, som ikke kan designbeskyttes – eksempelvis tekniske funktioner, der udelukkende kan patenteres. Samtidig bør du være bevidst om, at designbeskyttelsen ikke dækker logoer, slogans, jingler og lignende. Her bør du i stedet bruge varemærkebeskyttelsen.

Læs mere om varemærkeregistrering, her.

 

Skal jeg registrere designbeskyttelsen?

Når du lancerer et produkt, som opfylder kravene i forhold til beskyttelse, er det per automatik beskyttet mod kopiering i op til tre år. Det betyder, at du i princippet blot skal offentliggøre dit design, hvorefter det er beskyttet.

Designbeskyttelsen kan, såfremt den registreres, beskytte produktet i op mod 25 år. Samtidig dækker denne beskyttelse langt bredere end ved blot en identisk kopiering af dit produkt.

Såfremt din anmodning skal godkendes, er det et krav, at denne indsendes, før der er gået 12 måneder, fra designet er blevet offentliggjort. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvorvidt du ønsker designbeskyttelse, før du lancerer produktet.

 

Lad NEMRETTIGHED hjælpe dig med designbeskyttelse

Hos NEMRETTIGHED kan vi hjælpe dig med at beskytte dit produkt mod kopiering. Vi sørger for at komme hele vejen rundt, så du er sikker på, at du opnår den beskyttelse, der er bedst for lige netop dit produkt.

Vi tager hånd om hele processen, så anmodningen foregår korrekt. Før vi anmoder om designbeskyttelse af dit produkt, foretager vi en grundig forundersøgelse, så vi er sikre på, at dit produkt ikke krænker eksisterende designs.

Registrér dit design
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Related post
trademark

Hvad er et trademark?

Hvad er designbeskyttelse? Hvilke krav er der? Hvad er fordelen? Hvad er konsekvensen, hvis mit design bliver krænket? B…
varemærke

Hvad er et varemærke?

Hvad er designbeskyttelse? Hvilke krav er der? Hvad er fordelen? Hvad er konsekvensen, hvis mit design bliver krænket? B…