mønsterbeskyttelse

Hvad er en mønsterbeskyttelse?

Mønsterbeskyttelse er den gamle betegnelse for det, der i dag kaldes for designbeskyttelse. I denne artikel kan du læse mere om, hvad mønsterbeskyttelse (eller designbeskyttelse, som det hedder i dag) er, samt hvornår det kan være relevant.

Mønsterbeskyttelse eller designbeskyttelse

Mønsterbeskyttelse er det samme som det, der i dag går under betegnelsen designbeskyttelse. I dag er reglerne omkring mønsterbeskyttelse erstattet af Designlovens regler i henhold til designregistrering.

For forståelsens skyld, anvendes betegnelsen mønsterbeskyttelse i de resterende afsnit, selvom designbeskyttelse er den korrekte betegnelse. I den sammenhæng er det væsentligt at understrege, at rettighederne er de samme.

Mønsterbeskyttelse dækker over den måde, du kan beskytte et logo, design eller, som navnet antyder, et mønster, så konkurrenter ikke uden videre kan kopiere, plagiere eller lade sig inspirere af dit design, uden det får konsekvenser.

Hvis du er indehaver af et design, der er registreret med en mønsterbeskyttelse, er det ikke tilladt, at andre bruger det, uanset hvilket produkt designet anvendes på. Det skyldes, at designet er forbundet med et specifikt produkt.

Produktet kan være alt fra emballage og grafiske symboler til stofmønstre og møbler. For at kunne få mønsterbeskyttelse, er det væsentligt, at formgivningen er unik. Dertil må der maksimalt være gået et år, fra designet er blevet lavet, til det bliver mønsterbeskyttet.

Registrer dit design
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvilke krav er der til mønsterbeskyttelse?

Der er nogle specifikke krav, der skal være opfyldt, før et design kan opnå mønsterbeskyttelse. Kravene relaterer sig til formgivningen af designet, der først og fremmest skal være unikt, hvis det skal kunne registreres.

Det betyder, at designet ikke må minde om eller kunne forveksles med eksisterende designs. Designet skal være originalt og unikt, så det tydeligt kan adskilles fra øvrige designs, der allerede eksisterer.

Designet skal samtidig være nyt. Du kan eksempelvis ikke registrere et design, der har været på markedet i en årrække. Der må ikke gå mere end ét år, fra designet er lavet, til det bliver registreret, hvis det skal kunne registreres.

Hvis du har et design, som du ønsker at registrere, kan det have juridiske og økonomiske konsekvenser for dig, såfremt det minder om eksisterende design, der i forvejen er registreret.

Det skyldes, at du i princippet kopierer eller plagierer et registreret design, hvorfor du krænker den eksisterende mønsterbeskyttelse. Du bør derfor undersøge markedet grundigt, før du anmoder om at få registreret dit design.

Hvis du vil være på den sikre side, er det en god idé at få hjælp om en advokat. Hos NEMRETTIGHED tilbyder vi eksempelvis en gratis forundersøgelse, hvor vi vurderer, om du krænker allerede registrerede designs, før du anmoder om at få registreret dit.

 

Hvad koster mønsterbeskyttelse?

Det er vanskeligt at sætte en specifik pris på mønsterbeskyttelse, da det afhænger af flere forskellige faktorer. Patent- og Varemærkestyrelsen, som behandler din anmodning, har flere gebyrer, som betales i forbindelse med registreringen af designet.

Prisen for mønsterbeskyttelse afhænger blandt andet af omfanget af den specifikke ansøgning. Vælger du at benytte dig af en advokat eller anden form for rådgiver i forbindelse med registreringen, skal honoraret medregnes i prisen.

Når du registrerer dit design, varierer prisen derfor på baggrund af, om du vælger selv at registrere det, eller om du ønsker at få hjælp til det, samt omfanget af den specifikke registrering. Hvis du får hjælp af en rådgiver, vil vedkommende typisk kunne hjælpe dig med at vurdere, hvor meget mønsterbeskyttelsen vil ende med at koste.

 

Hvilke fordele er der ved mønsterbeskyttelse?

Selvom du ikke registrerer dit design, vil du stadig have ophavsret til det, såfremt der er tale om et originalt værk. Det betyder imidlertid ikke, at du er garanteret at vinde en eventuelt sag omkring krænkelse af dit design. Det skyldes, at det er dig, der skal dokumentere, at du har retten til det.

Når du har registreret dit design, vil du stå langt stærkere, da du har dokumentation på, at det er dig, der har retten til det specifikke design. Derudover har du retten til, at andre ikke uden videre må bruge, kopiere eller plagiere dit design uden dit eksplicitte samtykke.

Samtidig har du den fordel, at det er nemmere at tiltrække investorer, når du registrerer dit design. På den måde har du mulighed for at sikre kapital, der kan bidrage til vækst i din virksomhed, hvorfor du opnår en forretningsmæssig fordel.

Det er i dén forbindelse værd at nævne, at et registreret design har en præventiv effekt. Alene dét, at du viser, du er villig til at beskytte rettigheden til dit design, kan forhindre andre i at kopiere eller efterligne dette.

 

Hvor længe gælder mønsterbeskyttelsen?

Mønsterbeskyttelsen gælder i 5 år ad gangen. Hvis du ønsker, at registreringen skal vare længere, skal du derfor betale en fornyelsesafgift. Såfremt du vælger at forny din registrering, opnår du yderligere registrering i 5 år.

Du har mulighed for at forny mønsterbeskyttelsen op til 4 gange, hvorfor et design maksimalt kan beskyttes i 25 år. Det er dit eget ansvar at sikre, at designbeskyttelsen bliver fornyet, når det nærmer sig udløbsdatoen.

 

Lad NEMRETTIGHED hjælper dig

Hvis du planlægger at lade dit design registrere, står vi til rådighed. Hos NEMRETTIGHED har vi hjulpet et utal af virksomheder med designbeskyttelse. Vi rådgiver dig til den løsning, der er mest optimal i forhold til det design, du ønsker at beskytte.

Herudover står vi for alt det praktiske arbejde, så du er sikker på, at alle processer bliver håndteret korrekt. Vi tilbyder samtidig en gratis forundersøgelse, så du er sikker på, at du ikke krænker rettighederne for design, der allerede er registreret.

Registrer dit design
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Hvad er mønsterbeskyttelse? Hvilke krav er der? Hvad koster det? Hvilke fordele er der? og hvor længe gælder mønsterbesk…