ipr

Hvad du skal vide om immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder er rettighederne til det, som ikke kan måles og vejes. Det immaterielle rettigheder har ikke en konkret form eller substans, men de giver dig rettighederne og eneret til at brude den kommercielt. For at opnå beskyttelse af rettighederne i både Danmark og internationalt, skal du ansøge om dette. 

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder er intellektuelle ejendomsrettigheder, som giver en person eller en virksomhed eneret til at eje og kontrollere brugen af ​​deres kreative værker. Dette inkluderer ophavsret, varemærkeret, patentret og designret. Disse rettigheder giver ejeren ret til at bestemme, hvordan deres værker skal bruges, og hvem der skal have tilladelse til at bruge dem. Immaterielle rettigheder beskytter også ejeren mod misbrug og uautoriseret brug af deres værker. Læs mere om, hvordan du undgår krænkelse af dit varemærke.

Immaterielle rettigheder er meget vigtige for at beskytte kreative værker af en person eller virksomhed. Det giver dem mulighed for at få økonomisk gevinst fra deres værker og sikre, at deres værker ikke misbruges af andre. Det er også vigtigt at bemærke, at immaterielle rettigheder ikke er ubegrænsede. De er begrænset af lovgivningen, og de kan ændres eller ophæves af en domstol. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de relevante lovgivninger, når man arbejder med immaterielle rettigheder.

Hvad er forskellen mellem immaterielle rettigheder og materielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder adskiller sig fra materielle rettigheder ved, at de beskytter intellektuel ejendom, mens materielle rettigheder beskytter fysiske anlægsaktiver. Immaterielle rettigheder giver ejeren ret til at bestemme, hvordan deres værker skal bruges, og hvem der skal have tilladelse til at bruge dem. Dette giver ejeren mulighed for at få økonomisk gevinst fra deres værker. Materielle rettigheder beskytter fysiske anlægsaktiver, såsom bygninger, biler og andre genstande, som ejeren har ret til at eje og kontrollere.

Groft sagt er immaterielle rettigheder, rettighederne over ting der ikke har en fysisk form, mens materielle rettigheder, netop dækker over rettighederne for ting der tager sig ud i en fysisk form. Når noget er immaterielt betyder det, at det ikke har en konkret form eller substans. Derfor kan det ikke måles og vejes, som ved en materiel ting. Immaterielle rettigheder er den danske oversættelse af Intellectual Properties Right (IPR). Typisk deles rettigheder for IPR op i fem forskellige slags:

  • Patent – opfindelser
  • Brugsmodel – tekniske frembringelser
  • Varemærker – forretningskendetegn
  • Design – specielle former eller udseende
  • Ophavsret – kunstneriske og litterære værker

Hvilke lovgivninger er der for immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder er reguleret af forskellige love og regler. Dette inkluderer ophavsretsloven, varemærkeloven, patentloven og designloven. Disse love giver ejeren af de ​​immaterielle rettigheder ret til at bestemme, hvordan deres værker skal bruges, og hvem der skal have tilladelse til at bruge dem. De giver også ejeren ret til at sagsøge andre, der misbruger eller uautoriseret bruger deres værker. Det er også vigtigt at bemærke, at disse love kan ændres eller ophæves af en domstol.

Hvordan kan man registrere immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder kan registreres ved at ansøge om en patent-, varemærke- eller ophavsretsbeskyttelse. Dette foregår hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreringen giver ejeren af ​​immaterielle rettigheder ret til at kræve økonomisk kompensation, hvis deres værker misbruges eller uautoriseret bruges af andre. Det er også vigtigt at bemærke, at registreringen af ​​immaterielle rettigheder ikke er ubegrænset. Helt lavpraktisk skal man ansøge om et patent, varemærke eller ophavsret. Dette giver ejeren en juridisk dokumenteret ret til deres værker. Det er også vigtigt at holde styr på alle de dokumenter, der er relateret til de immaterielle rettigheder, såsom kontrakter, licenser og aftaler.

Cirkulæret om tillægspatent og IPR-varighed

Cirkulæret om tillægspatent er et lovforslag, der blev vedtaget af Folketinget i 2017. Dette cirkulære har til formål at styrke beskyttelsen af ​​immaterielle rettigheder. Der er her tale om en slags ‘fornyelse’ eller ‘forlængelse’, som giver ejere af patentrettigheder mulighed for at forlænge deres patentbeskyttelse, så de kan få yderligere beskyttelse af deres produkter og tjenester. Du kan læse meget mere om patentloven her

Der er forskel på immaterielle rettigheder, hvorfor du bør sætte dig ind i de forskellige rettigheder, så du derved kan sikre dig, at du vælger den, der beskytter dig og din idé bedst. Det er derfor ofte en god idé at få hjælp af en specialiseret rådgiver eller advokat med erfaring inden for emnet. Vi hos NEMRETTIGHED har specialiserede advokater med erfaring. Lad os varetage processen for dig, så du kan holde fokus på din forretning, mens vi sikrer dine immaterielle rettigheder på bedst mulig vis. Vi undersøger hvilke muligheder, der er de bedste i forhold til dit produkt, så du er garanteret den bedst mulige løsning.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Alt efter hvilken immateriel rettighed du søger, vil perioden for beskyttelsen af denne variere. Herunder er listet, hvor længe de forskellige immaterielle rettigheder er beskyttet:

  • Patent vil gælde i op til 20 år – det tager typisk længere tid at få (typisk 1 til 3 år før endegyldig godkendelse)
  • Brugsmodel gælder i op til 10 år
  • Varemærker gælder i op til 10 år, hvorefter du kan forny din registrering
  • Designregistrering kan beskytte dine rettigheder til dit design i op til 25 år
  • Ophavsret til et værk varer i op til 70 år efter skaberens død

Hvad betyder symbolerne ®, © og ™? 

Symbolet ® repræsenterer et registreret varemærke. Dette betyder, at ejeren af ​​varemærket har registreret det hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Symbolet TM repræsenterer et ikke-registreret varemærke. Dette betyder, at ejeren af ​​varemærket ikke har registreret det hos Patent- og Varemærkestyrelsen. ™ er en forkortelse for ‘trademark‘, som på dansk betyder varemærke. Du kan anvende til at vise andre, at du anser dit logo, mærke, navn mm. som et varemærke, men det er ikke et udtryk for, at mærket er registreret. 

Symbolet © står for ‘copyright‘. Copyright er den amerikanske betegnelse for, hvad man på dansk kalder ophavsret. Der er tale om samme begreb, dog har det amerikanske symbol for copyright – ©, ikke nogen funktion i Danmark og Europa. At have copyright over et værk, betyder derfor, at du har ophavsretten. At have oprethavsret betyder, at det er dig der har ejerskab over værket. Dog gælder copyright kun, hvis der er tale om et originalt værk, som ikke har været offentliggjort før. Alle originale værker er omfattet af reglen omkring copyright, uanset om der gøre opmærksom på det eller ej. Du kan læse meget mere om copyright her

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Immaterielle rettigheder, IPR, Intellectual Properties Right, mange navne for det samme. Og hvad med symbolerne ® og ™,…