trademark

Hvad er et trademark

Trademark er den engelske betegnelse for det, som på dansk kaldes for et varemærke. Det kan være et logo, slogan eller et navn, som har en genkendelsesværdi. Trademark anvendes til at beskytte særlige karakteristika, som gør, at din virksomhed, produkt eller tjeneste kan adskilles fra konkurrenternes. Her kan du læse mere om, hvordan du registrerer et trademark.

 

Hvad er et trademark?

Et trademark er det samme som det, der på dansk kaldes for et varemærke. Et trademark dækker således over særlige kendetegn, som gør det muligt at identificere din virksomhed og adskille den fra en konkurrents.

Trademark kan give information om, hvilken virksomhed eller ydelse et produkt tilhører. Derfor anvendes et trademark ofte i forbindelse med markedsføring af en virksomhed, hvor det hører til virksomhedens identitet.

Er der nogen, som krænker dit trademark – f.eks. ved at bruge dit firmanavn – så vil du være bedre stillet i et søgsmål, hvis du har registreret dit trademark. Det gør det mere vanskeligt for konkurrenter at kopiere din virksomheds særlige kendetegn.

Registrer dit trademark og styrk din virksomhed
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

“R” og “TM” er symboler for trademark

De fleste kender de symboler, som anvendes til at identificere, at der er tale om et registreret varemærke: ”®” og ”™”. Symbolet “®” står for “Registered Trademark”, og det viser, at der er tale om et officielt registreret varemærke. Dette symbol må derfor udelukkende anvendes, hvis ens varemærke er officielt registreret.

I Danmark kan du frit anvende dette symbol, men der kan være særlige regler, som gør sig gældende i andre lande. Du bør derfor være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis må bruge symbolet, hvis du planlægger at gøre forretning uden for landets grænser.

Symbolet “™” står for “Trademark”. Dette symbol kan du bruge, hvis du mener, at dit logo eller symbol er et beskyttet varemærke. Der er ingen krav til, at det skal være registreret, hvorfor du kan bruge det, hvis du f.eks. er i gang med at registrere dit varemærke.

Bruger du symbolet viser du, at dit logo, navn eller et andet kendetegn anses som et varemærke. Du kan bruge begge symboler til at vise omverdenen, at du beskytter dit varemærke, såfremt andre har til hensigt at kopiere det.

Du skal registrere trademarks hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Hvilke kategorier er der af trademarks?

Oftest vil et trademark være noget visuelt som eksempelvis et logo. Der findes dog også andre former for varemærker, hvorfor disse er delt op i kategorier. Herunder følger en oversigt over de forskellige kategorier af trademarks.

Kategorierne er følgende:

 • Figurmærker
 • Ordmærker
 • Lydmærker
 • Formmærker
 • Positionsmærker
 • Farvemærker
 • Mønstermærker
 • Bevægelsesmærker
 • Multimediemærker

 

Figurmærker

Denne form for trademarks dækker over visuelle kendetegn som logoer, bomærker, symboler og lignende. Det kan dog også være andre kendetegn – f.eks. ord i en særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker.

Figurmærker skal registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen som et aftryk af mærket eller som en fil med billedet. Et eksempel på et figurmærke kan være Apples æble eller Pumas billede af en puma.

 

Ordmærker

Et ordmærke er et trademark, som består af bogstaver, tal eller standardtegn. Disse skal registreres via Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Aftryk af mærker eller almindelige billeder beskyttes derfor ikke af ordmærker.

Før mærket kan registreres, er det væsentligt, at det har en form for særpræg. Du kan derfor ikke registrere et almindeligt ord som et ordmærke. Et ordmærke kan eksempelvis bestå af et produktnavn eller virksomhedsnavn – f.eks. Coca-Cola, Carlsberg eller LEGO.

 

Lydmærker

Et lydmærke er et trademark, som dækker over en signaturlyd eller kendingsmelodi – f.eks. McDonald’s “I’m lovin’ it”-signaturlyd. Lydmærket må udelukkende bestå af én lyd eller en kombination af flere lyde, som eksempelvis udgør en melodi.

Lydmærket skal kunne gengives på en tilstrækkelig måde, hvis det skal kunne registreres. Et andet eksempel på et lydmærke kan derfor være Dolby Laboratories’ introduktionslyd, som du typisk hører, før en film begynder, når du er i biografen.

 

Formmærker

Et formmærke er et trademark, hvor udstyr, form eller emballage fungerer som kendetegn. Det kan eksempelvis være Toblerones karakteristiske emballage. Varemærket består derfor af en tredimensionel form som eksempelvis en beholder, emballage eller selve varen.

 

Positionsmærker

Et positionsmærke er et trademark, hvor selve varemærkets placering er afgørende i forhold til genkendelsesværdien. Det skal være muligt at kunne gengive mærket, før man kan registrere det. Det kan eksempelvis være striberne på Adidas’ sko.

 

Farvemærker

Et farvemærke er et trademark, som udelukkende består af én bestemt farve eller en kombination af flere farver uden konturer. Har mærket én bestemt farve, skal det gengives ved, at der udarbejdes en reproduktion af farven. Samtidig skal det være muligt at henvise til farven med en farvekode.

Et farvemærke har hverken billeder eller ord, men består udelukkende af farver. Det kunne eksempelvis være Mærsks lyseblå farve. Det er udelukkende Mærsk, som må anvende denne, da de har registreret den specifikke farvekode som et farvemærke.

 

Mønstermærker

Et mønstermærke er et trademark, hvor et sæt elementer gentages regelmæssigt. Mønsteret kan eksempelvis anvendes på et produkt eller på emballagen. Et eksempel på et mønstermærke er Royal Copenhagens berømte blomstermønstre i deres Mega Musselmalet-produktserie.

 

Bevægelsesmærker

Et bevægelsesmærke er et trademark, hvis særlige kendetegn er en bevægelse eller ændring af elementer. Man skal kunne gengive animationen eller bevægelsen, når trademarket skal registreres.

Sony Mobile Communications AB har eksempelvis en animation af en orange kugle, som bevæger sig på en bestemt måde. Dette er karakteristisk for deres brand og har en høj genkendelsesværdi, hvorfor animationen er registreret som et bevægelsesmærke.

 

Multimediemærker

Et multimediemærke er et trademark, som består af en kombination af både lyd og billeder. Når et multimediemærke skal registreres, skal det være muligt at gengive mærket med en videofil. Et eksempel på et multimediemærke er det østrigske selskab Fahnen-Gärtner, som har kombineret lyd og billeder.

 

Hvorfor bør man registrere sit trademark?

Der er mange fordele ved at registrere dit trademark. En af de mest væsentlige er, at du opnår eneret til at anvende mærket. Du er den eneste, der må anvende dit trademark, uanset om der er tale om et logo, et navn, et design eller en lyd.

Når du registrerer dit trademark, vil du være den eneste, som har rettigheden til dit trademark og goodwill. Du kan anvende dit trademark på flere måder, og det er op til dig, hvordan du ønsker at anvende det – f.eks. til markedsføring.

 

Du er bedre stillet i en retssag

Hvis en konkurrent eller en anden virksomhed forsøger at kopiere dit trademark, er du bedre stillet i en retssag, hvis du har registreret det. Har du ikke registreret det, er du dårligere stillet, da det er dig, som skal bære bevisbyrden.

Du kan dermed differentiere dig på markedet, når du registrerer dit varemærke, da det giver dig en konkurrencemæssig fordel. Du kan skille dig ud, så du opnår en særlig position hos din målgruppe – og den kan dine konkurrenter ikke kopiere.

 

Din virksomhed bliver mere værd

Når du registrerer dit varemærke, har du mulighed for at skabe værdi. Det gælder særligt, hvis dit varemærke er unikt og har særlige kendetegn. Du kan både øge dit potentiale i forhold til salg, men du kan også få mere for din virksomhed, hvis du vil sælge den.

 

Fremtidigt salg af din virksomhed

Hvis du planlægger at sælge din virksomhed i fremtiden, er det en stor fordel at registrere dit varemærke. Potentielle købere vil formentlig undersøge, om dit trademark er registreret, da de udover at købe din virksomhed også køber den goodwill, som er i brandet.

Goodwill er et udtryk for den merværdi, der er i brandet, som ikke kan måles direkte i regnskabet. Et registreret varemærke vil forhøje din virksomheds goodwill, da det er muligt at se, at rettighederne til dit trademark tilhører dig.

Hvis dit trademark bliver krænket, kan du desuden søge erstatning. Hvis det er krænket eller kopieret, vil du have bedre forudsætninger for at vinde en eventuel retssag – i modsætning til den virksomhed, som har kopieret dit varemærke.

 

Hvordan beskytter jeg mit trademark?

Når du tager dit trademark i brug, opnår du i Danmark det, der kaldes for varemærkeret. Det er derfor ikke et krav, at du registrerer dit varemærke, men det kan være en god idé at gøre, da det ellers kan være vanskeligt at bevise, at du har rettighederne til det.

Det betyder, at du kan få svært ved at bevise, at du var den første, der tog varemærket i brug, hvis en anden virksomhed ender med at kopiere det. Det kan derfor ende med, at du har bevisbyrden, selvom det er dig, der er blevet kopieret – og der er ingen garanti for, at du vinder en eventuel retssag.

Som nævnt, opnår du dog varemærkeret, uanset om du registrerer det eller ej. Det er således dig, der har eneretten til dit trademark, så andre ikke må bruge det. Der er dog mange fordele ved at registrere det, som du kan læse mere om herunder.

 

Fordele ved at registrere dit trademark:

 • Når du registrerer dit varemærke, har du dokumentation for, at det kun er dig, som må bruge dette. Du er derfor langt bedre stillet i en eventuel retssag eller i andre situationer, hvor dit varemærke bliver krænket.
 • Du skal anvende dit varemærke kontinuerligt, hvis du ikke registrerer det.
 • Registrerer du dit trademark, er du ikke forpligtet til at tage det i brug med det samme. Det kan du vente med i op mod 5 år – og du mister ikke rettigheden over det, når du har registreret det.
 • Er dit trademark registreret, kan du opnå beskyttelse for produkter eller services, som dit varemærke ikke har været anvendt i forbindelse med. Det kan du ikke, hvis du blot tager varemærket i brug uden at registrere det.

 

Bør jeg registrere mit trademark?

Der er mange fordele ved et trademark. Det kan eksempelvis signalere et produkts eller en producents livsstil, kvalitet, prisniveau eller oprindelse. Når du registrerer dit trademark, opnår du den bedst mulige beskyttelse af mærket.

Der er mange fordele ved at registrere dit trademark, men i sidste ende er det op til dig selv at vurdere, hvorvidt det giver mening i dit tilfælde. Hvis det har en direkte indflydelse på din markedsposition og har en vis udbredelse og genkendelighed hos målgruppen, bør du dog registrere det.

Herudover skal du overveje, om du udelukkende ønsker beskyttelse i Danmark, eller om du også ønsker, at dit trademark skal være beskyttet i andre lande eller i EU. Her er der andre regler, som gør sig gældende, og hvis din virksomhed har aktivitet uden for landets grænser, bør du derfor få dit trademark registreret.

 

Lad NEMRETTIGHED hjælpe dig

Skal du have registreret dit trademark, er det en god idé at involvere en advokat i processen. Dermed sikrer du, at der er styr på alle de dokumenter, som skal anvendes til registreringen, samt at disse er udført juridisk korrekt.

Hos NEMRETTIGHED får du tildelt en personlig rådgiver, som hjælper dig med at vurdere, om dit trademark kan registreres, eller om der kan opstå komplikationer i forbindelse med registreringen. Du indleder derfor kun en sag, hvis der ikke er nogle risici forbundet hermed.

Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse, før vi går i gang med at registrere dit trademark. Vi undersøger blandt andet, om der er andre varemærker, som minder om dit. Det kan udgøre en risiko for, at andre rettighedshavere kan gøre indsigelse mod din registrering.

Når vi har undersøgt, om der kan opstå komplikationer, vurderer vi, om vi kan hjælpe dig med at registrere dit varemærke. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at dit varemærke skal være unikt, så der ikke opstår konflikter i forbindelse med registreringen.

Vurderer vi, at der ikke er nogen risiko forbundet med at registrere dit trademark, varetager vi hele processen for dig. Du skal derfor udelukkende koncentrere dig om at drive din virksomhed, mens vi klarer det juridiske arbejde for dig.

Registrer dit trademark og styrk din virksomhed
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Hvad er et trademark og hvad kan det bestå af? Hvorfor registrere et trademark? Hvordan opnår jeg beskyttelse af mit tra…