varemærke

Hvad er et varemærke

Et varemærke er betegnelsen for en virksomheds, en service eller et produkts særlige kendetegn. Varemærket vækker genkendelse hos forbrugeren, og der er derfor særlige regler, der gælder, når et varemærke skal registreres og beskyttes. Herunder kan du læse mere om, hvorfor du bør registrere et varemærke, og hvornår det er aktuelt.

 

Varemærke definition

Et varemærke består typisk af et navn, logo eller slogan, der er unikt for en virksomhed, en service eller et produkt. Varemærket anvendes til at differentiere sig fra konkurrenterne ved at skabe en identitet, der gør, at det blandt andet kan anvendes i forbindelse med markedsføring.

Dit varemærke gør det derfor nemt at adskille din virksomhed, din service eller dit produkt fra konkurrenternes. Samtidig siger det noget om, hvem der står bag et specifikt produkt eller en service, hvorfor det ikke må kunne misbruges af konkurrenter.

Et registreret varemærke kan bestå af en eller flere ting. Det kan eksempelvis være et firmanavn, logo, slogan eller en særlig vending. Når du registrerer varemærket, står du stærkt, hvis en konkurrerende virksomhed krænker dette.

Sager omkring krænkelse af varemærker behandles af Patent- og Varemærkestyrelsen. Her lægges der særligt vægt på, om varemærket er nemt at skelne fra andre, samt om det tydeligt beskriver det brand, produkt eller den ydelse, det markedsfører.

Registrer dit varemærke og styrk din virksomhed
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad kan et varemærke bestå af?

Typisk vil varemærket være visuelt, men det er ikke altid tilfældet. Som nævnt kan det også bestå af sætninger, slogans eller lignende. Det væsentlige er, at det er et særligt kendetegn for det produkt, ydelse eller brand, det anvendes til at identificere.

Varemærker kan inddeles i følgende kategorier:

  • Figurmærker: Et figurmærke er betegnelsen for et logo, symbol eller lignende.
  • Ordmærker: Et ordmærke består af bogstaver eller tal.
  • Lydmærker: Et lydmærke kan være en signaturlyd, en jingle eller lignende.
  • Vareudstyrsmærker: Et vareudstyrsmærke kan være emballage, form eller lignende.

Alle ovenstående kategorier er eksempler på varemærker, der kan anvendes til at identificere en virksomhed, et produkt eller en service. Derfor kan disse registreres som varemærker, da de er en væsentlig del af identiteten på det, der promoveres.

 

Hvorfor registrere et varemærke?

Det er en god idé at registrere dit varemærke, hvis det er genkendeligt blandt forbrugerne. Har din virksomhed et logo, navn, design eller en særlig opfindelse, der er unikt, er det en stor fordel at registrere det som varemærke. Du kan læse endnu mere om varemærkeregistrering her.

Der findes flere måder, du kan registrere varemærket på, og der er flere faktorer, der har betydning for, hvilken der giver bedst mening for dit specifikke varemærke. Faktisk er det sådan i Danmark, at du opnår varemærkeret, så snart du tager varemærket i brug.

Selvom du opnår varemærkeret, er det dog ikke altid den bedste løsning, hvis du vil sikre, at andre ikke bruger det. Når du registrerer dit varemærke, er det udelukkende dig, der har rettighederne til at bruge det.

Du kan anvende dit varemærke på flere måder. Eksempelvis ved at bruge det i forbindelse med markedsføring, udlicitering til andre eller at sælge det på et senere tidspunkt. Det giver dig samtidig langt bedre forudsætninger for at vinde en sag om krænkelse af dit varemærke.

En anden, men ikke ubetydelig fordel ved at lade dit varemærke registrere, er, at dine konkurrenter hverken må bruge dit varemærke eller et, der minder om. Du får derfor mulighed for at differentiere dig fra konkurrenterne, hvilket giver dig en konkurrencemæssig fordel.

Herudover følger der en stærk dokumentation med et registreret varemærke. Hvis du opdager, at dit varemærke er blevet kopieret eller krænket, kan du søge erstatning. Du vil i de fleste tilfælde få medhold, da du har den juridiske dokumentation i orden.

Registrer dit varemærke og styrk din virksomhed
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvordan opnår jeg beskyttelse af mit varemærke?

Så snart, du tager dit varemærke i brug, er det i princippet beskyttet, da du opnår varemærkeret ved ibrugtagning. Du bør dog være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis sikrer, at andre ikke kan kopiere eller krænke det, da det kræver en solid dokumentation, hvis du skal vinde en eventuel sag.

Det kan resultere i, at du er dårligere stillet i forhold til bevisførelsen, såfremt andre krænker dit varemærke. Hvis der er tale om et varemærke, som er af høj værdi for virksomheden, er det derfor fornuftigt at registrere det hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Uanset, om du vælger den ene eller den anden løsning, opnår du varemærkeret. Varemærkeretten betyder, at du er den eneste, der må bruge dit varemærke. Der er dog en række fordele ved at lade det registrere frem for blot at tage det i brug.

Fordele ved at registrere dit varemærke:

  1. Når du registrerer dit varemærke, er der ingen krav til, at det skal tages i brug med det samme. Du kan vente i op til fem år med at offentliggøre det, før du mister rettigheden, hvis du har registreret dit varemærke.
  2. Du har en stærk juridisk dokumentation for, at det udelukkende er dig, der må bruge dit varemærke, når du registrerer det. Det giver dig langt større sandsynlighed for at få medhold i en eventuel sag om krænkelse, plagiat eller kopiering.
  3. Du behøver ikke at anvende varemærket kontinuerligt, når du har registreret det. Det skal du derimod, hvis du anvender den almindelige varemærkeret ved ibrugtagning.
  4. Du kan opnå beskyttelse for produkter eller services, som varemærket ikke har været anvendt til markedsføring af, når du registrerer det. Det samme gør sig ikke gældende, hvis du opnår varemærkeret ved ibrugtagning.

 

Hvordan ved jeg, om jeg skal registrere mit varemærke?

Der er ingen faste regler for, hvornår du skal registrere dit varemærke eller ej. Du bør derfor overveje, hvor stor en betydning det har for dit brand, produkt eller service. Hvis det er med til at styrke din markedsposition og dermed give dig en konkurrencemæssig fordel, bør du som udgangspunkt registrere det.

Er der blot tale om et logo, du bruger i forbindelse med en mindre virksomhed, som ikke har ambitioner om at udvide sin markedsposition eller på anden måde skalere, er der typisk ingen grund til at lade det registrere.

Du bør derfor overveje, hvor stor en betydning varemærket har, før du beslutter dig for, at det skal registreres. Samtidig er det vigtigt, at du er klar over, hvilke registreringer der er nødvendige. Er det eksempelvis nok blot at registrere logoet som et figurmærke, eller er der andre registreringer, der er relevante for din varemærke.

Det er også en god idé at overveje, om dit varemærke udelukkende skal være beskyttet i Danmark, eller om det også er nødvendigt, at det bliver beskyttet i udlandet. Hvis det skal beskyttes i udlandet, er det vigtigt, at du registrerer det.

 

Få en gratis forundersøgelse

Hos NEMRETTIGHED hjælper vi virksomheder med varemærkeregistrering. Vi tilbyder en nem, sikker og hurtig registrering, hvor der er taget hånd om alt i forbindelse med registreringen. På den måde er du sikret en korrekt registrering, der mindsker behandlingstiden.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt varemærkeregistrering er relevant for dit specifikke varemærke, tilbyder vi en gratis og uforpligtende forundersøgelse af varemærket. Her undersøger vi, om der er andre varemærker, der læner sig op ad dit.

Formålet med forundersøgelsen er at vurdere, hvorvidt der er andre rettighedshavere, der kan gøre indsigelse mod din varemærkeregistrering. Det er vigtigt, at dit varemærke er unikt, så du undgår, at der opstår eventuelle konflikter i forbindelse med registreringen.

Når vi er færdige med undersøgelsen, giver vi dig de essentielle informationer, du skal bruge, når du skal vurdere, hvorvidt vi skal registrere dit varemærke for dig eller ej. Hvis du vælger at gå videre med registreringen, sørger vi for at varetage hele processen for dig.

Registrer dit varemærke og styrk din virksomhed
Fra DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Hvad er et varemærke og hvad kan det bestå af? Hvorfor registrere et varemærke? Hvordan opnår jeg beskyttelse af mit var…