patenlov

Patentloven: Hvad skal du vide?

Patentloven indeholder 11 kapitler, som har samlet i alt 106 paragraffer. Denne kan du læse til fulde, hvis du leder efter en helt specifik paragraf. Men vi har her samlet noget af det mest essentielle, som er vigtigt at forstå ved patentloven. 

Hvad er patentloven?

Patentloven er en lov, der beskytter opfindere og deres ideer. Det giver dem eneret til at udnytte deres opfindelse eller produkt eksklusivt i en bestemt periode. Dette betyder, at ingen andre kan udnytte eller kopiere produktet uden opfinderens tilladelse. Dette giver opfinderen mulighed for at beskytte deres produkt samt beskytte dem mod uautoriseret brug. At have patent på et værk hører ind under dine immaterielle rettigheder.

Hvordan fungerer patentloven?

Patentloven giver opfinderen eksklusiv ret til at udnytte deres produkt eller idé i en bestemt periode. I denne periode kan ingen andre udnytte produktet uden opfinderens tilladelse. Når patentperioden er udløbet, kan andre derfor udnytte produktet eller idéen, hvorfor man skal sørge for at forlænge sin patent såfremt man ønsker dette. 

Hvad er en patent?

Et patent er et juridisk dokument, der giver en person eller et firma eksklusiv ret til at udnytte, fremstille, sælge eller bruge en opfindelse i en bestemt periode. Patentet beskytter opfinderen mod kopiering eller misbrug af deres opfindelse af andre. Hertil kommer patentloven.

Patentloven er en lov, der regulerer, hvordan patentprocessen skal håndteres. Loven fastlægger, hvordan man ansøger om et patent, hvordan man skal forny det og, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå patentbeskyttelse. Loven fastlægger også, hvordan man kan udfordre et patent og, hvilke krav der skal opfyldes for at få det annulleret. Patentloven giver også retningslinjer for, hvordan man kan håndhæve et patent, hvis det bliver krænket.

Hvordan opnår man et patent?

For at opnå et patent skal man først ansøge om det hos Patent- og varemærkestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af opfindelsen, herunder tegninger og andre dokumenter, der viser, hvordan opfindelsen fungerer. Ansøgeren skal også bevise, at opfindelsen er ny og oprindelig. Når ansøgningen er modtaget, vil patentkontoret undersøge den og træffe en beslutning om, hvorvidt patentet kan godkendes. Hvis patentet godkendes, vil ansøgeren få et patent, der giver dem ret til at forhindre andre i at bruge, producere eller sælge deres opfindelse.

Hvad er de lovmæssige konsekvenser for brud på patentrettigheder?

Brud på patentrettigheder kan have alvorlige lovmæssige konsekvenser. Det kan føre til bøder, erstatningskrav og i grove tilfælde fængselsstraf. Det afhænger af hvor alvorligt bruddet er. I de fleste tilfælde kan en patentindehaver kræve erstatning for tab af fortjeneste og omkostninger forbundet med bruddet. 

Sker der det, at et patent bliver krænket, kan man oprette en fogedsag. Får du medhold, kan fogeden give din konkurrent forbud imod at bruge jeres værk og mod at sælge varer, som krænker dit patent. Findes krænkeren skyldig, vil en erstatning også være en normal procedure. Erstatningen skal man søge ved domstolene, hvortil det anbefales at få hjælp af en advokat til at føre ens erstatningssag.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Få tilbud her

ekskl. moms og gebyrer

Som nævnt kan en krænkelse af patent i grove tilfælde føre til, at idømme en privatperson fængselsstraf for brud på patentloven. Dette er dog absolut undtagelsen til regel og forekommer derfor meget sjældent. I forhold til patenter tages straffelovens paragraffer sjældent i brug, hvorimod man langt oftere ser erstatninger og forbud mod salg og produceren af patentkrænkende produkter.

Hvornår krænkes et patent?

I vurderingen af krænkelse af et patent, vurderes det ud fra den konkrete situation, som bestemmes af patentkravene. Det vil sige de tekniske krav, som patentet er udstedt på baggrund af. Der er tale om en krænkelse af patentet, såfremt krænkeren har handlet i strid med det udstedte pantekrav. Dermed vil patentindehaveren være berettiget til erstatning for krænkelsen og forbud mod yderligere brug af dennes patent.

Patent og idéer

Der er nogle grænser for, hvad der kan patenteres. Det er ikke blot alle idéer, man kan få gyldig patent på. Det man kan få patent på er produkter eller processer, som indeholder nye funktionelle eller tekniske aspekter. Det er derfor ikke muligt blot at få patent på en idé, medmindre man kan beskrive ret præcist, hvordan man teknisk udfører selve idéen.

For at få din idé patenteret skal denne opfylde tre krav:

  • Opfindelsen skal være ny
  • Opfindelsen skal have ‘opfindelseshøjde’

Opfindelseshøjde betyder, at opfindelsen skal adskille sig væsentlig fra allerede eksisterende løsninger og opfindelser på området.

  • Opfindelsen skal være industrielt anvendelig

Det er vigtigt at pointere, at opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder ikke kan anses for værende opfindelsen. Derfor kan ingen af disse førnævnte patenteres.

NEMRETTIGHED hjælper dig med patenter

Hos NEMRETTIGHED hjælper vi virksomheder med patenter og patentregistrering. Vi tilbyder en nem, tryg og sikker registrering, hvor vi tager hånd om alt i forbindelse med registreringen. På denne måde er du sikret en korrekt registrering, som er tilpasset dig og din idé.

Det er en god idé at involvere en advokat i processen, så du bliver sikret en juridisk korrekt udførelse. Hos NEMRETTIGHED får du tildelt en personlig rådgiver, som hjælper dig og din sag.

Få hjælp til at sikre dine immaterielle rettigheder
Fra DKK 3.000,-
Få tilbud her

ekskl. moms og gebyrer

Related post
Skærmbillede 2023-02-03 132044

Hvad er en royaltyaftale?

Har du styr på patentloven? Er du ved at starte en virksomhed, eller har du en god idé, så er det værd at vide noget om…